FROMM打包机您参加2019中国西部国际装备制造博览会

 

             

         

展会地址:西安市雁展路1号(长安路电视塔旁)

展览时间:2019年3月14日-17日

展馆号:B4

展位号:E05-2

联系电话:13818903941

网址:www.pokoji.com

淘乐机械期待您到场交流与指导!

 

本次展会,我们将展出以下产品:

P328电动打包机

P329充电式打包机

ҵƼ Recommend